VÍDEOS

Scroll this

Històries sense Fronteres.

Entrevista a l’Institut del Teatre amb motiu del projecte sobre el Teatre Independent.

“Dani y Roberta” de J.P. Shanley a la Sala Pequeña del Teatro Español de Madrid.

Antígona, Teatre Regina 2017

Tags: